Antiokia Oy

Tavoitteemme on olla asiakkaidemme paras kuljetuspalveluita tarjoava vaihtoehto, sellainen, jonka kanssa asiakas voi luottamuksella ratkaista esiin tulevia ongelmia ja kehittää kuljetusten tehokkuutta ja laatua varmasti laillisesti.

Asiakkaamme arvostavat toiminnassamme erityisesti palvelujemme luotettavuutta, laatua, nopeutta ja joustavuutta. Toimintamme perustuu lailliseen liiketoimintaan ja aina kaikkien lakien ja säädösten mukaisesti toteutettuihin kuljetuspalveluihin.

Palvelut