Asiakkaan ostoturva

Jatkuva 24/7 palvelu sekä erittäin suuret joustovaatimukset kaluston ja miehistön käytölle edellyttävät yhtiön johdolta ja ajojärjestelyltä jatkuvaa valvontaa sekä kuljetussuunnitelmien että työvuorosuunnitelmien osalta, jotta kuljetuspalvelut saadaan tuotettua aina lakien, asetusten ja säädösten mukaan. Suunnitelmiin tulevia muutoksia tehdessä on aina otettava huomioon vähintäänkin tilaajavastuulaki, työehtosopimus, työaikalaki, vuosilomalaki, ajoaika-asetus, vuorokausilevot, viikkolevot, ylityöt, YT-laki sekä monet muut kuljetustoimintaa ohjaavat pakottavat säädökset.

Valvomme aina jokaisen kuljetuspalvelumme osalta laillisen toiminnan ehtojen toteutumisen, etteivät terminaali/välittäjäyhtiön tai edes asiakkaan oman ajojärjestelyn satunnaiset virheet aiheuta yhtiöllemme tai loppuasiakkaalle riskiä olla mukana laittoman kuljetuksen ketjussa!

Toivomme raskaan kuljetuksen laillisuusvalvonnan voimakasta lisäämistä, se on rehellisten yhtiöiden etu ja raskasta työtä tekevien kuljettajien paras turva.

Asiakkaan ostoturva -lomake