Yhtiö

Antiokia Oy on vuoden 2010 joulukuussa toimintansa aloittanut kuljetusliike. Yhtiö on perustettu markkinointiorganisaatioksi, joka operoi tällä hetkellä 25 liikenneluvan voimin. Kuljetusliiketoiminnalta vaadittava joustavuus edellyttää riittävän suurta kapasiteettia, kuljetusliikkeen kannalta pienin järkevä koko lienee noin 25–30 autoa ja 30–35 kuljettajaa.

Kasvutavoitteemme lähitulevaisuudelle ovat suuret, odotuksemme asiakkaiden tietoisuuden ja vastuullisuuden lisääntymisestä kuljetuspalveluiden ostamisessa ja logistiikkajärjestelmien suunnittelemisessa luovat uskoa kasvutavoitteidemme tueksi. Muun muassa kaasuautojen merkittävä lisääntyminen kuluvan vuoden aikana on yksi esimerkki asiakkaiden vastuullisuuden lisääntymisestä.