Vastuullisuus

Antiokia Oy:n koko strategia pohjautuu vastuulliseen toimintaan. Vastuullisuus voidaan jakaa taloudelliseen vastuuseen, ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Yhtiön kannalta näistä taloudellinen vastuu on tärkein, sillä vain kun yhtiön talous on kunnossa, sen toiminta on kannattavaa ja kilpailukykyistä, on sillä edellytykset huolehtia myös ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta.

Antiokia Oy toteuttaa taloudellista vastuullisuutta varmistamalla ennen jokaista kuljetuspalvelua sen suorittamisen olevan mahdollista kannattavasti ja kaikkien säännösten ja määräysten mukaisesti. Samassa toteutetaan sosiaalista vastuullisuutta, kun varmistetaan kuljettajan työnteon edellytykset ja mahdollisuudet. Lisäksi ympäristövastuullisuutta toteutetaan, kun kuljetuspalvelun suorittaminen suunnitellaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi reittivalinnan sekä sopivan kaluston puitteissa.

Antiokia Oy:n toiminnassa vastuullisuus on mukana koko ajan.