Tapamme toimia

Kuljetusten suunnittelussa kaiken huomioonottaminen etukäteen ei ehkä koskaan onnistu, mutta yhteistyön tekeminen mahdollisimman monien osaajien ja asiantuntijoiden kesken on tie pahimpien karikoiden välttämiseen. Yhteistyön kautta saadaan luotua toimintamalli, jonka avulla liikenteen tuottavuutta, muutos- ja kehitystarpeita sekä kuljetustaloudellisuutta voidaan asiakkaan kanssa yhdessä seurata.

Kuljetusalan vaativuuteen ja Antiokia Oy:n toimintastrategiaan perehtyy yhtiön toimitusjohtajan Eeva Virtasen pro gradu -tutkielma ”Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus”.

Kuljetusalan kannattavuuden analysointi tilinpäätösanalyysin ja tilintarkastajien näkemysten valossa on aiheena Liisa Stoorin pro gradu -tutkielmassa: ”Toiminnan jatkuvuuden edellytykset kuljetusliiketoiminnassa: tilintarkastaja toiminnan jatkuvuuden arvioijana”. Tutkielma valottaa pienten ja isompienkin kuljetusyhtiöiden ahdinkoa ja antaa paljon tietoa kuljetustoimialan taloudellisesta puitteistosta.