Asiakkaan ostoturva

 

Antiokia Oy:n asiakkaan ostoturvalomake, meillä on kaikki asiat laillisessa kunnossa:     
                         
Kuljetusyhtiön liikennevastaava, toimitusjohtaja:   Eeva Virtanen        
Kuljettajien työnantaja ja esimies jos eri kuin liikennevastaava: Henkilövuokrayhtiöt
Turvallisuusneuvonantaja:         Heikki Virtanen        
Työsúojeluvastaava:         Ari Virtanen        
                         
                         
Ohje:  tarkastele kysymyksiä OK ja ei OK tasolla. Tarkasta aina kysymyksiin kohdistuvat asiapaperit. Kirjaa poikkeamat ja toimenpiteet
aikataulutettuna ja vastuuhenkilöin.                  
Onko kuljetuspalveluita tarjoavalla yhtiöllä     kpl          
 1. Montako liikennelupaa yhtiöllä on ?     25   Kyllä Ei    
 1.1 Onko yhtiöllä voimassa seuraavat ?                
 1.2  - Y-tunnus           FI08539377 X      
 1.3  - ALV-rekisteri         YTJ   X      
 1.4  - työnantajarekisteri         FI08656880 X      
 1.5  - ennakkoperintärekisteri       YTJ   X      
                         
 2.  Onko yhtiöllä voimassaolevat ?                  
 2.1  - TYEL, mikä yhtiö, vakuutusnumero     FI08656880   Ilmarinen 46-2111695V    
 2.2  - tapaturmavakuutus, mikä yhtiö, vakuutusnumero   FI08656880   Pohjola 40-258-512-4    
 2.3  - työttömyysvakuutus, mikä yhtiö, vakuutusnumero   FI08656880   Työt.vak.rah. 1105907    
 2.4  - ryhmähenkivakuutus, mikä yhtiö, vakuutusnumero   FI08656880   Pohjola 40-258-512-4    
 2.5  -tiekuljetusvakuutus         FI08539377   Fennia  490-7168845    
 2.6  - vieraan perävaunun vetovakuutus     FI08539377    Fennia 2834572    
 2.7  - Autojen   liikenne  ym vakuutukset     FI04103197    Fennia

 2834572

   
2.8 Yrityksen vastuuvakuutus ja yritysturva   FI08539377   Fennia 490-7184514    
                 
 3.  Onko ajoneuvot varustettu seuraavin laittein ?              
 3.1  - kuljettajan työajan seurantalaittein         X      
 3.3  - nopeuden rajoittimin           X      
                         
 4.  Onko ajoneuvot                     
 4.2  - katsastettuja ja auditoituja tarvittavin osin, lämmönsäätely mm.       X      
                         
 5.  Onko ajoneuvoilla huoltopäiväkirjat ?         X      
                         
 6.  Onko ajoneuvoilla huoltosuunnitelmat ?         X      
                         
 7.  Onko kuljettajilla käytössä ALT/AKT TES:n 2-viikon työtuntiseuranta ?   X      
                         
 8.  Onko ajojärjestelijällä ennen ajon alkamista tiedossa kuljettajien kertyneet työtunnit ? X      
                         
 9.  Onko rekisteriä ajokorttien ja ammattipätevyyden voimassaolosta?       X      
                         
 10.  Onko kuljettajilta vaadittavat luvat ja ammattipätevyys koulutukset kunnossa ?          
 10.1  - ADR               X      
 10.2  - hygieniapassi             X      
 10.3  - tieturva               X      
 10.4  - taloudellinen ajo             X      
 10.5  - seurataanko sopimuspohjaisten asiakaskoulutusten toteutumista     X      
 11.  Onko kuljettajilla kirjalliset työsopimukset ?       X      
                         
12.1

 - maksetaanko vuoktahenkilöstölle
   ALT/AKT TES:n mukainen palkka ja  lisät

          X      
 12.2  - työajan lyhennysvapaat           X      
 12.3  - vuosilomat, lomaraha           X      
                         
 13.  Miten kuljettaja huolehtii ettei lastaa ylikuormaa ?       asiakkaan rahtikirjasta      
                         
 14.  Onko kuljetusliikkeellä käytössään yhden auton alihankkijoita ?     X    
                         
 15.  Onko kuljetusliike antanut asiakkaalle kuljetuksien kulurakenteen ?   X      
                         
 16. Antaako yhtiö tarjouksen ennen ajoon lähtemistä ?       X      
                         
 17. Seuraako yhtiö toimintaa ja tulosta päivä/ajo/kuljettajatasolla ?     X      
                         
 18. Onko yhtiöllä laatu- ja reklamaatiojärjestelmä ?       X      

 Vain laillisia kuljetuksia tarjoava ja laillista liiketoimintaa harjoittava suomalainen     
kuljetusliike on asiakkaalle ja kuljetusoperaattorille varma ja turvallinen ratkaisu pitemmän päälle.
Tilaajavastuulain mukaan asiakkaalla on vastuu siitä, että kuljetusliike toimii lain  mukaan. Pelkkä viittaus kaupallisen tilaajavastuurekisterin tietoihin ei riitä kun kuljetusliikkeen toiminnan laillisuus tarkistetaan, kaikki asiapaperit pitää silloin esittää alkuperäisinä. Jos ns. "harmaan talouden" tutkinta osuu kuljetusliikkeeseen voi halpa kuljetus muodostua asiakkaalle todella kalliiksi elleivät kuljetusliikkeen asiat ole kunnossa, parin vuoden palkkojen ja ennakonpidätysten maksu ulosoton kautta nopeaan tahtiin voi muuttaa halvan kuljetuksen hyvin kalliiksi ratkaisuksi. Laillisuusvalvonta toimii parhaiten jos asiakkaan oma ajojärjestely valvoo tarkoin jokaisen kuorman laillisen ajattamisen.

Asiakkaiden vastuu kuljetusten laillisuudesta kohdistuu erityisesti ns. kabotaasikuljetuksiin sekä ketjutettuihin alihankkijakuljetuksiin jos poliisi tekee työnsä oikein.

Vedonlyönti rikoksesta kiinnijäämisen välttämiseen ei kuulune useimpien kuljetuspalveluja ostavien ja välittävien yhtiöiden toimialaan eikä ansaintafilosofiaan ?

©2011 Antiokia Oy